Plezier in leren

Plezier in het leren staat voorop. Wanneer een kind enthousiast en gemotiveerd aan het werk is zal het ook beter en sneller de stof oppikken. Plezier in het leren komt door pakkende werkvormen, interactieve begeleiding en doordat het kind merkt dat het vooruit gaat. Kijk daarom wat voor lessen er geboden worden waarmee uw kind het plezier in leren terug kan krijgen.Lees meer

Eigen aanpak

Elk kind is anders. En elk kind heeft een eigen leerstijl. Daardoor gaat ieder kind ook op een andere manier met de leerstof om. En kunnen kinderen op school ook tegen heel verschillende dingen aanlopen en verschillende problemen hebben. En dat is ook precies de reden waarom ieder kind iets anders nodig heeft in de begeleiding. Remedial teaching is maatwerk. En dat biedt het Zje.Lees meer

Snel resultaat

In veel gevallen zie je bij kinderen met een leerprobleem die remedial teaching krijgen in een korte periode van circa 10 weken al resultaat. Daarom biedt het Zje standaard totaal-pakketten. Binnen deze pakketten vallen niet alleen de begeleidingen, maar is alles inclusief; Van intake tot eindevaluatie. Hierdoor is meteen duidelijk wat de kosten zijn. Lees meer

Missie van het Zje

Soms raken kinderen wat achter op hun klasgenootjes. Ze worden daardoor onzeker, raken gefrustreerd en verliezen het plezier in leren en schoolgaan.
Het is jammer als deze kinderen met dit gevoel naar school blijven gaan. In veel gevallen kunnen ze namelijk met een klein zetje in de rug weer terug op niveau komen en weer plezier in school en leren krijgen.
Daarom zorgen we met concrete en haalbare doelen in persoonlijke interactieve lessen met afwisselende werkvormen dat kinderen snel hun achterstand inlopen.